O G.R.H. "Hringr"GRH "Hringr" została powołana do życia w lipcu 2013, po
rozpadzie innego łódzkiego bractwa rekonstruującego wikingów.
Choć staż grupy jest krótki,to jednak w jej skład wchodzą w
większości osoby z dużym doświadczeniem, zajmujące się rekonstrukcją historyczną od wielu lat.

Znaczenie nazwy obrazuje relacje w grupie - Hringr - to pierścień,
krąg - i takim właśnie kręgiem jesteśmy; kręgiem przyjaciół zjednoczonych wspólną pasją i ideą - coraz lepszego,
pełniejszego i wierniejszego odtwarzania rzemiosła, życia i walki wieków średnich.


Zajmujemy się szyciem, tkaniem, rogownictwem, kaletnictwem, wytwarzaniem tarcz i elementów broni; w większości na własne potrzeby, ale czasem z nadwyżek udaje się zmajstrować kram.
Są wśród nas wojowie i łucznicy. Uczestniczymy w ogólnopolskich i lokalnych imprezach historycznych, część z nas ma również doświadczenie w organizacji pokazów dla szkół i innych
instytucji.


Staramy się być wszechstronni i wierni źródłom historycznym.
Jesteśmy otwarci na wiedzę, nowe umiejętności i znajomości.


powered by zembol